Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(7)
  • Jurisprudentie(528)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(30)
  • Recent(24)

De ondernemingsactiviteiten van fiscale eenheid X-Y (belanghebbende) bestaan uit fiscale dienstverlening. Na een boekenonderzoek zijn aan X-Y over de jaren 2014 tot en met 2017 naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd en 100% vergrijpboetes.


De Inspecteur heeft X-Y als fiscale eenheid aangemerkt omdat X alle aandelen bezit in en enig bestuurder is van Y en de omzet van X volledig betrekking heeft op de werkzaamheden die haar enig werknemer A verricht voor Y. Bij besluit van 13 juni 2014 is A op grond van artikel 2:2 Awb geweigerd als gemachtigde voor de duur van vijf jaar. Rechtbank Gelderland verwerpt het standpunt dat dit tot gevolg heeft dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van organisatorische verwevenheid. Er heeft geen wijziging in de leiding plaatsgevonden die gevolgen heeft gehad voor de organisatorische verwevenheid en er zijn ook geen andere relevante wijzigingen geweest die gevolgen kunnen hebben gehad voor de financiële, organisatorische en economische verwevenheid. De conclusie is dan ook dat nog steeds aan alle voorwaarden voor een fiscale eenheid is voldaan.


De Inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. De schatting is redelijk, met uitzondering van de omzet die blijkens facturen in rekening is gebracht aan een in Singapore gevestigde naar buitenlands recht opgerichte vennootschap. Deze facturen vormen een vermoeden dat daarover geen omzetbelasting is verschuldigd en de Inspecteur heeft niets gesteld om dat vermoeden te ontzenuwen.


De naheffingsaanslagen zijn zo hoog en wijken zo sterk af van de ingediende aangiften dat, mede gelet op de fiscale kennis van A, de Inspecteur terecht heeft aangenomen dat sprake is van strafverzwarende omstandigheden waardoor de boetes verhoogd dienen te worden. De Rechtbank acht boetes van 85% passend en geboden. Deze worden nog met 15% gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
22 september 2021
Rolnummer
19/304;19/305;19/306;19/4420
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:5039
NLF-nummer
NLF 2021/2090
Aflevering
4 november 2021
bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=67f,bwbr0002629&artikel=7&lid=4

X