Direct naar content gaan

Samenvatting

De NOB heeft gereageerd op deze internetconsultatie die op 18 maart 2024 is gesloten.

Als onderdeel van het pakket Belastingplan 2024 is de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen aangenomen. Deze wet introduceert per 2025 een wettelijke methode voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden (zelfstandige belastingplicht/niet-transparant: lichaam wordt zelf in de belastingheffing betrokken of geen zelfstandige belastingplicht/transparant: achterliggende participant wordt in de heffing betrokken). Onderdeel van die methode is de rechtsvormvergelijking waarbij buitenlandse rechtsvormen worden vergeleken met Nederlandse rechtsvormen. De uitwerking van die methode is in de genoemde wet gedelegeerd naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De onderhavige concepttekst van de AMvB geeft daar invulling aan.

De NOB doet een oproep om zo snel mogelijk een definitieve versie van het conceptbesluit te publiceren zodat belastingplichtigen de tijd hebben om, indien gewenst, te herstructureren en/of de mogelijkheden tot zekerheid vooraf te verkennen met het APA/ATR-team van de Belastingdienst.

Bovendien geeft een definitieve versie van het conceptbesluit het APA/ATR-team de kaders waarbinnen zekerheid vooraf kan worden gegeven. In onderdeel 2 van deze reactie geeft de NOB technisch (artikelsgewijs) commentaar op het conceptbesluit en tot slot maakt de NOB in onderdeel 3 nog een slotopmerking.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
18 maart 2024
NLF-nummer
NLF 2024/0811
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002515&artikel=1,bwbr0002515&artikel=1,bwbr0002672&artikel=1a,bwbr0002672&artikel=1a,bwbr0011353&artikel=1.11,bwbr0011353&artikel=1.11,bwbr0011353&artikel=2.14bis,bwbr0011353&artikel=2.14bis,bwbr0042952&artikel=1.2,bwbr0042952&artikel=1.2

Naar de bovenkant van de pagina