Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Relevante Kamerstukken
21 september 2021 Noot bij voorstel van wet en memorie van toelichting

Het ministerie zet een streep door de import van schade-auto’s, althans door de waardeverminderende invloed op de te betalen BPM. Dit doet men door aan artikel 2 Wet BPM een definitie van het begrip ‘weg’ toe te voegen. In deze definitie wordt dan verwezen naar de Wegenverkeerswet.

Het importeren van een gebruikte auto leidt vaak tot een discussie met de Belastingdienst over de waarde van deze auto. Belastingplichtigen hebben namelijk belang bij een zo laag mogelijke waarde van de import-auto. Dit omdat de bij import te betalen BPM lager wordt naar rato van de waardevermindering van de auto ten opzichte van de nieuwwaarde.1 Elke procent is er wat dat betreft een. Deze waardevermindering wordt2 vastgesteld op basis van software die uitgaat van de Nederlandse handelsinkoopprijs van de auto of – indien er sprake is van een bijzonder model of van meer dan normale gebruiksschade3 – op basis van een officieel taxatierapport. 

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Autobelastingen
Instantie
MvF
Datum instantie
21 september 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0118
Aflevering
30 september 2021b
Auteur(s)
Heleen Elbert
Elbert Fiscaal

X