Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

In ieder geval sinds de film ‘Easy rider’ staat Harley-Davidson voor de typische Amerikaanse motorfiets. Maar is een Harley-Davidson uit Thailand nog steeds een Amerikaanse motorfiets? Dat is in feite het standpunt van de Europese Commissie (hierna: de Commissie), dat door Harley-Davidson in de onderhavige procedure fel wordt bestreden. De achtergrond hiervan is de instelling van aanvullende douanerechten op staal en aluminium door de VS, waarna de Commissie bij Uitvoeringsverordening 2018/886 van 20 juni 2018 ook aanvullende douanerechten heeft ingesteld van 25% en vervolgens van 50% op ‘typische’ producten uit de VS, die ook van toepassing zijn op door Harley-Davidson vervaardigde motorrijwielen. Harley-Davidson heeft vervolgens haar productie voor de Europese markt van de VS naar Thailand verplaatst. Bij het litigieuze Uitvoeringsbesluit 2021/563 van 31 maart 2021 heeft de Commissie echter geweigerd dit land als plaats van oorsprong te erkennen.

Bij het bestreden arrest (1 maart 2023, T‑324/21, ECLI:EU:T:2023:101, NLF 2023/0523) heeft het Gerecht van de EU het beroep van Harley-Davidson tegen het litigieuze uitvoeringsbesluit afgewezen. In het kader van de onderhavige hogere voorziening moet in het bijzonder worden verduidelijkt of de Commissie kan weigeren een verplaatsing van de productie te erkennen op de enkele grond dat deze verplaatsing tot doel heeft te ontkomen aan de douanerechten die zijn opgelegd in het kader van een handelsgeschil tussen staten.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging als volgt te beslissen:

 1. Het voornoemde arrest van het Gerecht van 1 maart 2023 wordt vernietigd.
 2. Uitvoeringsbesluit 2021/563 van de Commissie van 31 maart 2021 betreffende de geldigheid van bepaalde beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen wordt nietig verklaard.
 3. De Commissie wordt verwezen in de kosten die Harley-Davidson Europe Ltd. en Neovia Logistics Services International en zijzelf hebben gemaakt in de procedures bij het Gerecht en het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2018 e.v.
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
30 mei 2024
Rolnummer
C-297/23 P
ECLI
ECLI:EU:C:2024:448
Auteur(s)
drs. R.R. Ramautarsing
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2024/1416
Aflevering
18 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6450

Naar de bovenkant van de pagina