Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een gemeente. In de cao Gemeenten 2020 is bepaald dat de werknemer recht heeft op een Individueel Keuze Budget (hierna: IKB). Het IKB is een bedrag per maand dat de werknemer kan besteden voor nader genoemde doelen, waaronder een aanvullende reiskostenvergoeding.

In 2020 hebben alle 404 werknemers van X de uitruil voor een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer toegepast.

Ten gevolge van de coronapandemie ging Nederland vanaf 12 maart 2020 in gedeeltelijke lockdown.

Voor de nettovergoedingen vanwege IKB-uitruil, waarbij door de betreffende werknemers niet voor 13 maart 2020 het vereiste ‘vinkje’ was geplaatst in het digitale salarissysteem, heeft X alsnog loonheffing afgedragen (€ 313.879 aan eindheffing).

In geschil is of de goedkeuring in de zogenoemde Coronabesluiten van 14 april 2020 en 16 juni 2020 van toepassing is op de door X onbelast betaalde vergoeding van de reiskosten aan werknemers, die als gevolg van de coronamaatregelen minder dan op 128 dagen naar de vaste werkplek zijn gereisd.

De Inspecteur acht de besluiten niet van toepassing omdat het besluit van 14 april 2020 de voorwaarde bevat dat werknemers op 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op een reiskostenvergoeding moesten hebben en dat de werknemers van X dit niet hadden, omdat zij het ‘vinkje’ pas na 12 maart 2020 hebben geplaatst.

Rechtbank Noord-Nederland geeft de Inspecteur geen gelijk.

Anders dan Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld in zijn uitspraak van 24 april 2023 (22/3133, ECLI:NL:RBNHO:2023:6798, NLF 2023/1679), leest de Rechtbank in het besluit van 14 april 2020 niet dat de goedkeuring enkel ziet op reiskostenvergoedingen die reeds vóór 13 maart 2020 waren toegekend. X mag uitgaan van de ongewijzigde tekst van de goedkeuring uit het Coronabesluit van 14 april 2020 en hoeft geen loonheffing af te dragen over de betreffende reiskostenvergoedingen.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
januari 2021
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
5 februari 2024
Rolnummer
22/1405
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2024:283
NLF-nummer
NLF 2024/0399
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina