Direct naar content gaan

Samenvatting

Het afdwingen van geheimhouding ex artikel 67 AWR door de Inspecteur bij derdenonderzoeken is al jaren een heikel punt. Aan de hand van zijn recente proefschrift bespreekt Bram van der Sar in deze bijdrage de relevante bevindingen over fiscale geheimhouding bij derdenonderzoeken. Volgens hem ontbreekt op dit moment een wettelijke grondslag voor het opleggen van geheimhouding aan informatieplichtigen. Hij licht zijn voorstel voor een tijdelijke geheimhoudingsverplichting bij een zwaarwegend controle-strategisch belang toe.


De auteur schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Bij derdenonderzoeken dwingt de Inspecteur geheimhouding af bij de informatieplichtige. Dit is al jaren een heikel punt; in de literatuur wordt forse kritiek geuit op het opleggen van geheimhouding aan informatieplichtigen, maar dit heeft (nog) niet geleid tot een beleidswijziging bij de Belastingdienst. Voor zover ik kan nagaan zijn informatieplichtigen, die zich niet aan deze vermeende geheimhoudingsverplichting hebben gehouden, evenmin ooit strafrechtelijk vervolgd.

Uit mijn promotieonderzoek naar de fiscale geheimhoudingsbepaling van artikel 67 AWR volgt dat een wettelijke grondslag voor het afdwingen van geheimhouding bij derdenonderzoeken op dit moment ontbreekt. In deze bijdrage bespreek ik in vogelvlucht de relevante bevindingen uit mijn proefschrift en licht ik mijn voorstel voor een tijdelijke geheimhoudingsverplichting bij een zwaarwegend controle-strategisch belang toe.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
dr. B.M. van der Sar
Werkzaam bij de Belastingdienst
NLF-nummer
NLF-W 2022/2
Judoreg
NFB4775
Publicatiedatum
24 januari 2022
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=48,bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=55,bwbr0002320&artikel=67,bwbr0005537&artikel=2:1

Naar de bovenkant van de pagina