Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.

Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet € 590 miljoen extra uit. Het uitstel van betaling van belastingen wordt verlengd tot en met 31 januari 2022. Dat biedt ondernemers de mogelijkheid tot extra liquiditeit gedurende de periode van de beperkende maatregelen. Het kabinet zal in januari 2022 opnieuw bezien hoe de belastingverplichtingen zich verhouden tot de beperkende maatregelen.

In een brief aan de Tweede en de Eerste Kamer geeft het kabinet aan dat het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021 ruim is ingestoken – ruimer dan bij de lockdown vorig jaar winter – en mee ademt met mogelijke omzetverliezen ten gevolge van de huidige lockdown. Tegelijkertijd beseft het kabinet dat de contactbeperkende maatregelen die op 18 december 2021 zijn genomen en direct ingingen, voor veel ondernemers als een verrassing kwamen. Ondernemers hebben door het abrupte karakter van de maatregelen weinig kans gehad om zich aan te kunnen passen aan de veranderde situatie. Met de tijdelijke verruiming van de steunmaatregelen in het vierde kwartaal van 2021 biedt het kabinet werkenden en ondernemers daarom extra ondersteuning en zekerheid. Hiermee komt het kabinet ondernemers tegemoet, maar hier kleven ook nadelen aan. Zo worden er door deze verruimingen ook meer niet-coronagerelateerde omzetschommelingen opgevangen met steun. Ook neemt het risico op fraude en misbruik toe. Verder verstoort steun de economische dynamiek, wat op lange termijn schade veroorzaakt. Het kabinet zoekt een balans tussen steun en de negatieve gevolgen. Daarom kiest het kabinet ervoor om de steun tijdelijk te verruimen voor het vierde kwartaal van 2021 en het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 grotendeels in stand te houden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 oktober 2021 t/m 31 december 2021
Instantie
EZ
Datum instantie
20 december 2021
Rolnummer
CE/21320774
NLF-nummer
NLF 2022/0105
Aflevering
6 januari 2022

Naar de bovenkant van de pagina