Direct naar content gaan

Samenvatting

De vennootschap ‘Bulgarian Posts EAD’ (hierna: postdienst) heeft een individuele vergunning voor het verrichten van diensten van de universele postdienst. Tijdens een belastingcontrole is er vastgesteld dat de postdienst vrijgestelde handelingen van de verrichte diensten heeft aangegeven die volgens de belastingcontroleur niet de eigenschappen van universele postdiensten bezitten. De belastingautoriteit heeft een wijzigingsaanslag vastgesteld, waartegen de postdienst beroep heeft ingesteld.

De postdienst verricht zijn diensten op grond van individuele overeenkomsten met gebruikers, in plaats van op grond van de algemene bepalingen van de met de universele postdienst afgestemde overeenkomst. De verwijzende rechter twijfelt daarom of deze diensten wel vallen onder de definitie van ‘diensten’ in de zin van artikel 132 Btw-richtlijn. Tevens liggen de kosten van de aangeboden diensten lager dan door de universele postdienst goedgekeurde prijzen, waardoor de verwijzende rechter onder andere twijfelt of de postdienst de hoedanigheid heeft van universele postdienst in de zin van artikel 12 Richtlijn 97/67.

Zij heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HvJ
Datum instantie
31 januari 2024
Rolnummer
C-785/23
NLF-nummer
NLF 2024/0374
Aflevering
13 februari 2024
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina