Direct naar content gaan

Samenvatting

Middels een Woo-verzoek van 8 juni 2022 is aan de staatssecretaris om informatie gevraagd over de gevolgen voor de omzetbelasting van shortstay, en meer specifiek over de gevolgen voor de omzetbelasting van shortstay en de (woon)functie volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op 12 september 2023, 18 september 2023 en 20 september 2023 heeft de staatssecretaris drie deelbesluiten openbaar gemaakt. Op 20 maart 2024 is het vierde deelbesluit openbaar gemaakt.

Alle gebouwen zijn geregistreerd in de BAG met bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Daarbij hebben adressen en gebouwen een BAG-identificatienummer. Net zoals auto’s een kenteken hebben en personen een burgerservicenummer. Gemeenten, politie, hulpdiensten, inspectiediensten, maar bijvoorbeeld ook notarissen en makelaars, weten dankzij het unieke identificatienummer om welk adres of gebouw het gaat.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 maart 2024
NLF-nummer
NLF 2024/0759
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina