Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (appellante) heeft op 1 februari 2023 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag van 9 februari 2021 om een herbeoordeling van haar recht op kinderopvangtoeslag. Bij besluit van 13 juni 2023 heeft de Belastingdienst/Toeslagen op basis van deze aanvraag aan X een compensatie van € 103.230 toegekend.

Bij uitspraak van 17 augustus 2023 heeft Rechtbank Midden-Nederland het door X ingestelde beroep gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de Belastingdienst/Toeslagen gegrond verklaard.

De Rechtbank heeft de dienst opgedragen uiterlijk op 1 juli 2024 alsnog een besluit bekend te maken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) stelt in deze procedure vast dat de Belastingdienst/Toeslagen een besluit op de aanvraag van X heeft genomen, maar daarvan niet onverwijld mededeling aan de Rechtbank heeft gedaan. Daarmee heeft de Belastingdienst/Toeslagen in strijd gehandeld met artikel 6:20, lid 2, Awb.

De ABRvS wijst de zaak terug naar de Rechtbank om haar in de gelegenheid te stellen alsnog toepassing te geven aan artikel 6:20 Awb.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Toeslagen
Belastingtijdvak
2024
Instantie
Raad van State
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
202305947/1/A2
ECLI
ECLI:NL:RVS:2024:1615
NLF-nummer
NLF 2024/0995
Aflevering
23 april 2024
bwbr0005537&artikel=6:20,bwbr0005537&artikel=6:20

Naar de bovenkant van de pagina