Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft 48 schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de 3e Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van het kabinet, die op 14 april 2024 aan de Kamer is aangeboden.

In deze agenda gaat de staatssecretaris als eerste in op de manier waarop hij de samenwerking tussen beleid en uitvoering benadert. Vervolgens licht hij toe wat er in deze kabinetsperiode is bereikt op het gebied van belastingen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het afgelopen jaar. Verder benoemt hij wat het kabinet op fiscaal gebied heeft voorbereid voor dit jaar. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van wetgeving zoals die nu voorzien is, inclusief een overzicht van fiscale trajecten die nu op Europees niveau lopen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle fiscale regelingen die zijn aangepast of afgeschaft in het pakket Belastingplan 2023 en 2024. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van wetten of wetsartikelen die op enig moment bij Koninklijk Besluit in werking dienen te treden. Bijlage 4 betreft een tariefstudie naar CO2-heffing.

Gezien de demissionaire staat van het kabinet is ten opzichte van eerdere jaren minder nieuw beleid voorzien. Er blijven een aantal vraagstukken binnen de fiscaliteit over, waar de staatssecretaris zijn ambtsopvolger graag iets over mee wil geven.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 mei 2024
NLF-nummer
NLF 2024/1351
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina