Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(6)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De moeder van X (belanghebbende) is in 2016 overleden. X is de enige wettelijke erfgenaam. De gemachtigde heeft namens X aangifte erfbelasting gedaan. In de aangifte is de gemachtigde als contactpersoon vermeld. De Inspecteur heeft met dagtekening 23 mei 2017 aan X een aanslag erfbelasting opgelegd. De aanslag is geadresseerd aan de gemachtigde.

Op 29 juni 2017 heeft de gemachtigde namens X bezwaar gemaakt tegen de aanslag. In dit bezwaarschrift is opgemerkt dat de gehanteerde WOZ-waarde wordt bestreden. In een e-mailbericht van 15 september 2017 heeft de gemachtigde het bezwaar namens X ingetrokken.

Op 12 oktober 2017 heeft de gemachtigde namens X opnieuw een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag erfbelasting. Ter motivering van dit bezwaar is aangevoerd dat de Inspecteur ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de verhoogde vrijstelling voor mantelzorgers. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. De Inspecteur heeft ten overvloede opgemerkt dat, anders dan X betoogt, de partnervrijstelling per 1 januari 2016 op grond van de wettekst geen toepassing meer kan vinden voor mantelzorgers.

X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart dat ongegrond. De Inspecteur heeft het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het eerste bezwaar uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is ingetrokken. De intrekking kan niet ongedaan worden gemaakt. Het Hof overweegt voorts ter voorlichting aan X dat de bijzondere regeling van artikel 1a, lid 4, SW 1956 haar werking heeft verloren per 1 januari 2016, zodat X geen recht kan hebben op de partnervrijstelling.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
14 december 2021
Rolnummer
19/01705
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11525
NLF-nummer
NLF 2022/0058
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002226&artikel=1a&lid=4

X