Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 15 februari 2024 is een commissiedebat met de Tweede Kamer gepland om de stand van zaken bij de Belastingdienst te bespreken. Naar gebruik informeert de staatssecretaris de Kamer voorafgaand aan het commissiedebat over de voortgang op een aantal actuele en lopende onderwerpen. In deze brief licht hij enkele onderwerpen nader toe. Deze Kamerbrief telt de volgende bijlagen: actuele onderwerpen moties en toezeggingen, invoeringstoets gerichte vrijstelling thuiswerkkosten, beslisnota stand-van-zakenbrief Belastingdienst, advies Landsadvocaat verhouding artikel 67 AWR en artikel 5.5 Woo, advies verhouding artikel 67 AWR en de Woo, eindrapportage Meldpunt FSV-Gegevensdeling, rapport kwantitatief onderzoek bij invoeringstoets thuiswerkkosten, invoeringstoets wijziging eigenwoningregeling, vormgeven aan schadebeleid, rapport kwalitatief onderzoek bij invoeringstoets thuiswerkkosten, rapport kwalitatief onderzoek bij invoeringstoets eigenwoningregeling.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 februari 2024
Rolnummer
2024-0000158704
NLF-nummer
NLF 2024/0434
Aflevering
13 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina