Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem hebben van X (bv; belanghebbende) een aanvraag van 22 december 2020 in behandeling genomen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouw-appartementengebouw. Op 26 april 2021 is de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Met dagtekening 27 oktober 2021 heeft de Heffingsambtenaar aan X een legesaanslag opgelegd tot een bedrag van € 51.499. X stelt bij Rechtbank Noord-Holland dat zij per 1 september 2021 geen eigenaresse meer is van het perceel waarvoor de omgevingsvergunning is afgegeven en dat de leges door de koper dient te worden betaald. Zij verwijst daartoe naar de koopovereenkomst.

De Rechtbank geeft X echter geen gelijk.

Met betrekking tot de grief dat de Heffingsambtenaar ten onrechte geen betekenis heeft toegekend aan de vervreemding van het perceel en de inhoud van de dienaangaande gesloten koopovereenkomst, overweegt de Rechtbank dat dit niet tot gegrondverklaring van het beroep kan leiden. Vast staat immers dat X voor haar bouwplan onder andere een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit heeft gedaan. Het in behandeling nemen van deze aanvraag kwalificeert als belastbaar feit. Ook vloeit uit de redactie van de Verordening en de Tarieventabel voort dat de indiener van de aanvraag de leges verschuldigd is.

De Rechtbank tekent daarbij aan dat het overigens voor het indienen van een rechtsgeldige aanvraag geen rol speelt of de aanvrager rechthebbende is of niet.

De verkoop van het perceel met de daarop rustende omgevingsvergunning maakt dat niet anders. Hetgeen de partijen bij die overeenkomst onderling zijn overeengekomen ten aanzien van de betaling van de verschuldigde leges heeft geen derdenwerking en ontslaat X dan ook niet van haar door de indiening van de in behandeling genomen aanvraag ontstane legesschuld.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
11 maart 2024
Rolnummer
22/2047
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2346
NLF-nummer
NLF 2024/0948
Aflevering
16 april 2024
bwbr0005416&artikel=229,bwbr0005416&artikel=229

Naar de bovenkant van de pagina