Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze BPM-zaak heeft Hof Den Bosch het hoger beroep van X (belanghebbende) gegrond verklaard en daarom de Inspecteur op de voet van artikel 8:75 Awb veroordeeld in de kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand die X in verband met de behandeling van het hoger beroep bij het Hof heeft moeten maken. Het Hof heeft de vergoeding vastgesteld op € 837.

X voert in cassatie aan dat het Hof bij het vaststellen van de proceskostenvergoeding heeft nagelaten een vergoeding toe te kennen voor de schriftelijke zienswijze na incidenteel hoger beroep.

Het middel slaagt.

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof, maar alleen voor zover deze betreft de beslissing over de vergoeding van de proceskosten voor het hoger beroep.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Instantie
HR
Datum instantie
5 april 2024
Rolnummer
23/04468
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:531
Auteur(s)
mr. W.E. Nent
BDO
NLF-nummer
NLF 2024/0845
Judoregnummer
JCDI:NFB6331
bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75

Naar de bovenkant van de pagina