Direct naar content gaan

Samenvatting

In het laatste deel van een drieluik over de Wet minimumbelasting 2024 bespreekt Marion Kors de boete- en strafbepalingen die van toepassing kunnen zijn als niet aan de verplichtingen uit de Wet minimumbelasting 2024 is voldaan. Voorts wordt op een beperkt aantal onderwerpen uit het boeterecht ingegaan: de verjaring, het ne-bis-in-idembeginsel, het bewijs van de delictsomschrijving en tot slot de mogelijkheid om boetes aan deelnemers op te leggen. Afsluitend concludeert de auteur dat er verschillende redenen zijn waarom het de komende jaren met de boetes waarschijnlijk nog niet zo’n vaart zal gaan lopen.

De eerste twee delen van dit drieluik zijn verschenen in NLF-W 2024/6 en NLF-W 2024/7.

Metadata

Rubriek(en)
Minimumbelasting
Formeel belastingrecht
Publicatiedatum
13 maart 2024
NLF-nummer
NLF-W 2024/8
Auteur(s)
M.M. Kors
Meijburg & Co
bwbr0049111~artikel_12.3,bwbr0049111~artikel_12.4,bwbr0049111~artikel_13.3

Naar de bovenkant van de pagina