Direct naar content gaan

Samenvatting

Arcomet Roemenië (AR) maakt deel uit van de onafhankelijke bedrijvengroep Arcomet, die zich wereldwijd bezighoudt met kraanverhuur. Binnen de groep koopt of huurt AR kranen die zij vervolgens aan klanten doorverkoopt of -verhuurt. De moedermaatschappij van de groep, Arcomet Service nv uit België (AB) zoekt leveranciers voor AR (en voor andere ondernemingen van de groep) en onderhandelt met hen over de contractvoorwaarden. AR is vervolgens verantwoordelijk voor de contractuele relatie met de leveranciers en de eindafnemers. In december 2010 heeft Deloitte Belastingconsulenten (België) voor AB een verrekenprijsonderzoek uitgevoerd voor haar betrekkingen met de verbonden partijen, waaronder AR. In Roemenië zijn de bevindingen van het onderzoek omgezet in een overeenkomst die op 24 januari 2012 is gesloten tussen AB en AR.

De verwijzende rechter (de Curtea de Apel București) vraagt zich af of met de verrekeningsfacturen het bedrijfsresultaat op formele wijze is gecorrigeerd en of deze facturen verband houden met enige dienstverrichting in de zin van artikel 2, lid 1, onderdeel c, Btw-richtlijn. Als de betaling wordt gezien als een betaling voor een verrichte dienst valt deze binnen de werkingssfeer van de btw. Tevens vraagt de verwijzende rechter zich af of het verzoek om aanvullende documenten (anders dan de facturen) van de Roemeense belastinginspectie in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel en met de doelen van de Btw-richtlijn.

De verwijzende rechter heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012
Instantie
HvJ
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
C-726/23
NLF-nummer
NLF 2024/0375
Aflevering
13 februari 2024
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=2

Naar de bovenkant van de pagina