Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Rechtbank Oost-Brabant heeft in de onderhavige beroepszaak uitspraak gedaan zonder zitting. De Rechtbank heeft het beroep kennelijk niet-ontvankelijk geacht omdat X (belanghebbende) het griffierecht niet heeft betaald en geen machtiging heeft ingediend en er geen verontschuldiging voor deze verzuimen is gebleken.

X heeft tegen deze uitspraak een verzetschrift ingediend maar heeft daarin geen verzetsgronden vermeld.

Zij is in de gelegenheid gesteld dit te herstellen. Daarop heeft X gereageerd met een brief waarin niets wordt vermeld over het griffierecht en de machtiging. Het verzetschrift bevat (kennelijk) standaardalinea’s zonder een op de zaak toegespitste verzetsgrond. Dat maakt dat X heeft verzuimd om verzetsgronden in te dienen. De Rechtbank verklaart het verzet daarom niet-ontvankelijk.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
niet bekend
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
15 februari 2024
Rolnummer
23/2095 V
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2024:1184
NLF-nummer
NLF 2024/0825
Aflevering
2 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina