Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

In deze brief informeert het kabinet zowel de Tweede als de Eerste Kamer over over specifieke aanpassingen in het economisch steun- en herstelpakket.

Voor wat betreft de fiscale maatregelen wordt in deze brief het volgende aangegeven:

‘Het kabinet neemt twee aanvullende fiscale maatregelen. In de eerste plaats stelt het kabinet de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel vrij van vennootschaps- en inkomstenbelasting. De tegemoetkoming vindt namelijk plaats via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die eveneens is vrijgesteld. Daarnaast herintroduceert het kabinet een tijdelijk verlaagd btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden gedurende de verplichte sluiting. Deze maatregel gold al eerder tijdens de verplichte sluiting van sportscholen, en geldt opnieuw totdat de verplichte sluiting weer wordt opgeheven.In de brief van 9 december 2020 over het steun- en herstelpakket (CE-AEP/ 20307631) heeft het kabinet aangekondigd dat de periode van uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 april 2021, evenals een vijftal andere fiscale maatregelen. Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer zal het kabinet in het eerste kwartaal van 2021 bezien hoe de economie zich ontwikkelt om te bepalen hoe wordt omgegaan met de fiscale maatregelen die per 31 december 2020 aflopen. Als de economische situatie daar aanleiding toe geeft, komt het kabinet bij de Kamer terug op de vraag wat de consequenties daarvan zijn voor deze maatregelen. Op de consequenties voor de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen komt het kabinet terug in januari 2021. Ter overbrugging verlengt het kabinet deze maatregel tot 1 februari 2021.Tot slot verstuurt de Belastingdienst voor Toeslagvorderingen geen betalingsherinneringen en aanmaningen tussen 18 december en 19 januari 2021. De selecties die hiervoor in de planning stonden zijn inmiddels geannuleerd.’ Brief van 9 december 2020

De vijf andere fiscale maatregelen die zijn genoemd in de brief van 9 december zijn de volgende:

 1. uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 3. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 4. het btw-nultarief op mondkapjes;
 5. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.

Daarnaast wordt in de brief van 9 december aangegeven dat het kabinet twee nieuwe maatregelen neemt. In de eerste plaats voert het kabinet tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% in op COVID-19-vaccins en -testkits. Deze goedkeuring past binnen de ruimte die wordt geboden met de recente wijziging van de Btw-richtlijn. Ten tweede stelt het kabinet de eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij de uitvoering van deze subsidie wordt namelijk nauw aangesloten bij de voorwaarden en uitvoering van de TVL, die eveneens is vrijgesteld.

€ 52 miljard aan corona-uitgaven en voor € 11,4 miljard belastinguitstel

De geraamde totale corona-uitgaven bedragen voor 2020 en 2021 inmiddels ruim € 52 miljard, een bedrag dat Nederland normaal gesproken jaarlijks ongeveer uitgeeft aan alle infrastructuur, justitie en veiligheid, binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, economische zaken en klimaat en de hele defensie samen. Daarbovenop geeft het kabinet voor deze jaren € 11,4 miljard aan belastinguitstel, leningen en garanties. Een immens bedrag, waarmee het kabinet wil voorkomen dat mensen massaal hun werk verliezen en dat de economie echt volledig vastloopt.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020-2021
Instantie
MvF
Datum instantie
21 december 2020
Rolnummer
CE-AEP/20321866
NLF-nummer
NLF 2020/2820
Aflevering
24 december 2020

Naar de bovenkant van de pagina