Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 23 mei 2024 heeft in de Tweede Kamer met de staatssecretaris een tweeminutendebat plaatsgevonden over het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3. Tijdens dit debat heeft de staatssecretaris toegezegd de Kamer nader te informeren over een aantal onderwerpen waar de Kamer naar heeft gevraagd. Met deze brief voldoet de staatssecretaris aan die toezegging. In de brief informeert hij de Kamer over de staatssteunanalyse van de situatie waarin aandelenbelangen van minder dan 5% via een vermogenswinstbelasting belast zouden worden. Vervolgens geeft hij een reflectie op het advies van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Tot slot gaat hij kort in op de zorgen die zijn geuit door belangen- en koepelorganisaties over spaarders in box 3.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
2024-0000339991
NLF-nummer
NLF 2024/1368
Aflevering
11 juni 2024
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbv0001506&artikel=108,bwbv0001506&artikel=108

Naar de bovenkant van de pagina