Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)

De bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de overeenkomst van 6 april 2020 met betrekking tot de situatie van grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis over de toepassing, respectievelijk interpretatie, van artikel 14 Verdrag Nederland-Duitsland en een tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen tot en met 31 maart 2021 van toepassing zal blijven.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
6 april 2000-31 maart 2021
Instantie
MvF
Datum instantie
31 december 2020
Rolnummer
Stcrt. 2020-66222
NLF-nummer
NLF 2021/0068
Aflevering
7 januari 2021
bwbv0004851&artikel=14

X