Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak is in geschil of de Inspecteur in 2013 uitgaven van X (bv; belanghebbende) voor beveiligingsmaatregelen bij de privéwoning van de dga en de inrichting van een werkkamer in die woning terecht tot het loon van de dga heeft gerekend. X stelt zich op het standpunt dat sprake is van vrije verstrekkingen.

Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland is dat niet het geval als aan de relevante bepalingen van vóór invoering van de werkkostenregeling wordt getoetst. Maar ook als uit wordt gegaan van de toepassing van de werkkostenregeling is naar het oordeel van de Rechtbank geen sprake van een vrije verstrekking, omdat X de uitgaven niet als zodanig heeft aangewezen. De naheffingsaanslag van € 54.293 en de beschikking belastingrente van € 10.090 worden gehandhaafd.

De Rechtbank vernietigt wel de boete van € 16.060 omdat de Inspecteur onvoldoende heeft gesteld op grond waarvan X opzet of grove schuld kan worden verweten.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
19/3936; 19/3937
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:5148
NLF-nummer
NLF 2022/1725
Aflevering
8 september 2022
bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=17,bwbr0002471&artikel=17,bwbr0002471&artikel=32d,bwbr0002471&artikel=32d

Naar de bovenkant van de pagina