Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Deze uitspraak van Rechtbank Overijssel gaat over het beroep dat X (belanghebbende) op 28 juni 2022 heeft ingesteld, omdat de Belastingdienst/Toeslagen volgens haar niet op tijd heeft beslist op een herbeoordelingsverzoek in het kader van de kinderopvangtoeslag.

Het beroep tegen het niet tijdig beslissen is kennelijk gegrond omdat de Belastingdienst/Toeslagen nog steeds niet heeft beslist. De verschuldigde dwangsom bedraagt € 1.442.

Aangezien nog geen besluit is genomen, bepaalt de Rechtbank dat de Belastingdienst/Toeslagen dit alsnog moet doen. In het verweerschrift is met een beroep op artikel 8:55d, lid 3, Awb verzocht om een beslistermijn van minimaal 13 weken te verlenen.

De Rechtbank ziet in de toelichting van de Belastingdienst/Toeslagen aanleiding om te oordelen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die de verzochte beslistermijn rechtvaardigen. De verzochte termijn eindigt in casu op 14 november 2022 (gerekend vanaf de dag waarop het verweerschrift is ingediend). Indien die termijn wordt overschreden, moet de Belastingdienst/Toeslagen een dwangsom van € 100 per dag betalen met een maximum van € 15.000.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum instantie
13 september 2022
Rolnummer
22/1177
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2022:2578
NLF-nummer
NLF 2022/1859
Aflevering
22 september 2022
bwbr0005537&artikel=8:55d&lid=3,bwbr0005537&artikel=8:55d&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina