Direct naar content gaan

Samenvatting

In de zaak Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft tegen Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (afdeling bezwaren van de nationale belasting- en douanedienst, Hongarije) verklaart het HvJ het volgende voor recht:

Artikel 183 Btw-richtlijn moet worden begrepen in lijn met de principes van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en fiscale neutraliteit op de volgende manier:

  1. Als een belastingplichtige verzoekt om teruggave van btw die eerder niet kon worden teruggevorderd vanwege een voorwaarde die in strijd was met het EU-recht, mag dit verzoek ook worden beschouwd als een verzoek om betaling van vertragingsrente, onder voorwaarden die zijn vastgesteld door het nationale recht. Dit is om de financiële verliezen te compenseren die de belastingplichtige heeft geleden doordat hij niet over het geld kon beschikken.
  2. De principes van doeltreffendheid en fiscale neutraliteit staan toe dat een lidstaat de belastingdienst niet verplicht om rente toe te kennen op btw-bedragen die zijn ingehouden in strijd met het EU-recht, als er geen verzoek om die rente is ingediend binnen de verjaringstermijn en als het verzoek niet specifiek op die rente betrekking heeft. Echter, als een tweede verzoek om rente betrekking heeft op dezelfde schending van EU-recht als het eerste verzoek, en als de belastingplichtige pas later op de hoogte is van de mogelijkheid om het eerste verzoek uit te breiden, dan moet dit tweede verzoek als een aanvulling op het eerste worden beschouwd volgens nationale regels.
  3. Hetzelfde geldt voor een tweede verzoek om rente dat betrekking heeft op een periode waarop het eerste verzoek geen betrekking had. Als dit tweede verzoek betrekking heeft op dezelfde schending van EU-recht als het eerste verzoek, en als de belastingplichtige pas later op de hoogte is van de mogelijkheid om het eerste verzoek uit te breiden, dan moet dit tweede verzoek ook als een aanvulling op het eerste worden beschouwd volgens nationale regels.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
december 2005 t/m juli 2011
Instantie
HvJ
Datum instantie
10 april 2024
Rolnummer
C-532/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:316
Auteur(s)
mr. dr. W.J. Blokland
Vrije Universiteit/Hof Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1175
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6397
celex32006l0112&artikel=183,celex32006l0112&artikel=183

Naar de bovenkant van de pagina