Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij emigratie van een houder van een aanmerkelijk belang wordt een conserverende aanslag opgelegd. In dit artikel gaat Tim Visser in op een aantal ontwikkelingen omtrent de inning van dergelijke conserverende aanslagen. Daarbij komen ab-voorbehouden in recent gesloten belastingverdragen, de toekomstige transparantie van open commanditaire vennootschappen en de Wet excessief lenen aan bod. Hoe verloopt de inning van conserverende aanslagen in combinatie met deze ontwikkelingen? En bereiken deze maatregelen hun doel?

bwbr0011353~artikel_4.16~lid_1,bwbr0004770~artikel_25c,bwbr0004770~artikel_25~lid_8

Naar de bovenkant van de pagina