Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Kinderopvangorganisaties werden door de uitbraak van het COVID-19-virus gedwongen te sluiten op 16 maart 2020. Ouders konden daardoor, behoudens in geval van noodopvang, geen gebruik meer maken van de diensten van kinderopvangorganisaties. De afgelopen tijd is nog duidelijker geworden dat kinderopvang een belangrijke randvoorwaarde is voor ouders en andere verzorgers om arbeid en zorg goed te kunnen combineren. Omdat de financiering van de sector voor een groot deel bestaat uit overheidsgeld (kinderopvangtoeslag) dat via ouders loopt, heeft het kabinet ouders opgeroepen de rekening van de kinderopvang te blijven betalen. Het door laten lopen van de reguliere betaling door ouders had verschillende voordelen. Ouders behielden op deze manier de plek voor hun kinderen op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier openging. Daarnaast bleef de kinderopvang op deze manier gefinancierd en waren kinderopvangorganisaties bovendien in staat goede noodopvang te verzorgen. De sector bleef op deze manier zo stabiel mogelijk waardoor de terugkeer naar de reguliere situatie gemakkelijker is gemaakt. Ter ondersteuning van zijn oproep heeft het kabinet besloten de kinderopvangtoeslag-ontvangende ouder een tegemoetkoming uit te keren zo lang het maatregelenpakket voor kinderopvang aanhield. Daartoe is de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO (hierna: het besluit) vastgesteld. Het gepubliceerde besluit regelt dat ouders een tegemoetkoming ontvangen vanwege de door hen betaalde eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang over de periode van 16 maart tot en met 19 mei 2020.

Voor een tegemoetkoming op basis van het besluit komen ouders in aanmerking die over deze periode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen en de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie hebben betaald. De gegevens die op 6 april 2020 (peildatum) verwerkt zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen zijn bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt – namens de minister van Financiën – van rechtswege vastgesteld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. De SVB gaat na het beschikken tot uitbetaling van de tegemoetkoming over.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
12 juni 2020
Rolnummer
2020-0000077412
NLF-nummer
NLF 2020/1438
Aflevering
18 juni 2020

Naar de bovenkant van de pagina