Direct naar content gaan

Samenvatting

In een procedure tussen X (belanghebbende) en haar ex-partner heeft de civiele rechter bepaald dat de ex-partner jaarlijks aan X € 12.000 dient te betalen. Naar aanleiding van dit – eerste – vonnis heeft de ex-partner in 2016 het verschuldigde bedrag van € 12.000 voor het jaar 2016 betaald.

Na een door de ex-partner opgestarte civiele procedure is vervolgens in een tweede vonnis bepaald dat de bedragen die de ex-partner aan X moet betalen met ingang van 14 februari 2017 op nihil moeten worden gesteld.

Tijdens de behandeling van de aangifte IB/PVV 2016 van de ex-partner is de Inspecteur bekend geworden met het eerste vonnis. Gelet daarop is met dagtekening 4 september 2021 een navorderingsaanslag IB/PVV 2016 aan X opgelegd waarbij rekening is gehouden met een belastbaar bedrag van € 12.000. Tegelijkertijd is € 1.001 aan belastingrente in rekening gebracht over de periode van 1 juli 2017 tot en met 4 oktober 2021.

X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het door X ontvangen bedrag van € 12.000 moet worden aangemerkt als een belastbare periodieke uitkering als bedoeld in artikel 3.101, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001. Wel ziet de Rechtbank aanleiding om de in rekening gebrachte belastingrente te matigen.

De Inspecteur heeft ter zitting erkend dat de navorderingsaanslag redelijkerwijs eerder opgelegd had kunnen worden en dat X dan minder belastingrente verschuldigd zou zijn geweest. De Inspecteur heeft vanwege niet aan X te wijten vertragingen voorgesteld de belastingrente te verminderen door de belastingrente te berekenen over de periode 1 juli 2017 tot 13 weken na 23 oktober 2020, het moment waarop het verzoek tot navordering werd gedaan aan de Inspecteur na het onderzoek. De Rechtbank volgt de Inspecteur hierin.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
29 november 2022
Rolnummer
22/1967
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:6621
NLF-nummer
NLF 2022/2402
Aflevering
8 december 2022
bwbr0011353&artikel=3.101&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.101&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina