Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(157)
  • Commentaar NLFiscaal(3)
  • Literatuur(6)
  • Recent(20)

X (belanghebbende) heeft beroep ingesteld inzake (navorderings)aanslagen vpb. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend en een aanzienlijke hoeveelheid zaakstukken overgelegd, waarbij hij zich ten aanzien van veel stukken heeft beroepen op artikel 8:29 Awb Deze stukken heeft hij aangeleverd in een gesloten verhuisdoos met negen ordners en een bijbehorende index (op tien pagina’s).

De geheimhoudingskamer van Rechtbank Noord-Nederland komt tot het oordeel dat het beroep op geheimhouding grotendeels gerechtvaardigd is. Ten aanzien van de betreffende stukken ziet de Rechtbank geen verband met de door X aangevoerde beroepsgronden inzake het vertrouwensbeginsel en/of de aanwezigheid van een ambtelijk verzuim. De Rechtbank merkt hierbij op dat een aanzienlijk deel van de stukken ziet op concipiërende e-mails inzake de totstandkoming van stukken die in hun definitieve vorm ongeschoond door de Inspecteur zijn overgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om overleg tussen ambtenaren over de tekst van het (concept)controlerapport, het hoorverslag en de uitspraken op bezwaar. Ten aanzien van deze stukken vraagt de Rechtbank zich overigens af of de met overlegging en raadpleging daarvan gemoeide tijd opweegt tegen de uiteindelijke relevantie daarvan voor het belastinggeschil. De Rechtbank volstaat met een kanttekening ten aanzien van dit aspect, omdat de rechter in de hoofdzaak zal beslissen over de vraag of alle door de Inspecteur ingebrachte stukken zaakstukken zijn.

Ten aanzien van vijf stukken acht de Rechtbank geheimhouding niet gerechtvaardigd. De Inspecteur dient de stukken, in hun geheel dan wel met weglakking van de aangegeven passages, aan X bekend te maken.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2009-2014
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
27 mei 2021
Rolnummer
19/4597; 19/4598; 19/4599; 19/4600; 19/4601
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:2051
Auteur(s)
Jits Berns
FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2021/1256
Aflevering
24 juni 2021
Judoreg
NFB4410
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:42

X