Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris ziet vooralsnog geen aanleiding om de termijnen van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting op korte termijn te verruimen. Dit heeft hij geantwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris geeft in zijn antwoorden aan dat verliesverrekening in zijn algemeenheid niet leidt tot een snelle verbetering van de liquiditeitspositie en derhalve geen onmiddellijke stimulans vormt voor het doen van investeringen. Immers, een belastingplichtige kan het fiscale verlies dat hij in een boekjaar lijdt pas aan het einde van dat boekjaar berekenen.

Hij vindt het vanwege de coronacrisis belangrijker om op dit moment de nadruk te leggen op maatregelen die op kortere termijn een bijdrage leveren aan de verbetering van de liquiditeitspositie van belastingplichtigen, zoals bijvoorbeeld de coronareserve.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2020-0000096159
Instantie
MvF
Datum instantie
25 mei 2020
Rolnummer
2020-0000096159
NLF-nummer
NLF 2020/1247
Aflevering
28 mei 2020
bwbr0002672&artikel=20,bwbr0002672&artikel=20

Naar de bovenkant van de pagina