Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Philippe Albert en Henry Meijer doen voorstellen voor de Wet IB 2024, die de ongelijkheden tussen spaarders, beleggers, werknemers, IB-ondernemers en dga’s opheffen. Het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. De eigen woning wordt belast tegen een forfait toe te passen op de waarde minus de financiering. Zzp’ers en werknemers worden fiscaal gelijk behandeld. Dga’s rekenen jaarlijks af over de opgepotte winst.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Bij brief van 14 januari 2022 heeft minister van Financiën (Kaag) vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Kaags antwoord op vraag 17 luidt: ‘Het coalitieakkoord bevat ambitieuze toekomstplannen op het gebied van onder andere klimaatverandering, arbeidsmarktonevenwichtigheden, onderwijs en innovatie.’ De fiscale ambities in het regeerakkoord daarentegen zijn allesbehalve ambitieus. Integendeel, zij getuigen van inertie. Maar aan die passiviteit zal noodgedwongen een eind komen. Immers, door de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 moet de wetgever op de kortst mogelijke termijn een alternatief vinden voor de forfaitaire rendementsheffing van box 3. En dat is een goede gelegenheid een oplossing te zoeken voor andere knelpunten in de Wet IB 2001. In deze bijdrage bespreken wij die knelpunten en geven aan hoe die naar onze mening opgelost zouden moeten worden. In tekstblokken in blauwe kaders motiveren wij de gemaakte keuze, geven een toelichting met een cijfervoorbeeld of noemen een alternatief.

2. De sluier van onwetendheid

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
prof. mr. dr. P.G.H. Albert
Nyenrode Business Universiteit
drs. H.J. Meijer
MFAS
NLF-nummer
NLF-W 2022/14
Judoreg
NFB4939
Publicatiedatum
12 april 2022

Naar de bovenkant van de pagina