Direct naar content gaan

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende) is een ondernemingspensioenfonds en houdt zich bezig met de uitvoering van pensioenovereenkomsten. De handelingen bestaan uit het beheren en beleggen van pensioenvermogen, de uitbetaling van pensioenrechten en het voeren van de benodigde administratie. Aan X zijn kosten in rekening gebracht voor diensten die zij bij derden heeft ingekocht. Het gaat om kosten voor het uitbesteden van haar pensioenadministratie, actuariskosten en kosten in verband met advisering over de bestuursorganisatie, financiën, communicatie en het projectmanagement. Hierin is omzetbelasting (voorbelasting) begrepen. De verzoeken om teruggaaf van X hebben betrekking op deze voorbelasting. De Inspecteur heeft deze verzoeken echter niet gehonoreerd. Naar zijn mening moeten de gezamenlijke werkzaamheden van X (inclusief het beheren en beleggen van het pensioenvermogen) worden geduid als vrijgestelde pensioenverzekeringsdiensten. De verschillende elementen van de dienstverlening zijn volgens hem naar hun aard economisch onlosmakelijk verbonden.

Rechtbank Noord-Holland bevestigt het standpunt van de Inspecteur. Voor de btw moet geen onderscheid gemaakt worden tussen de verrichte handelingen. Er is sprake van één ondeelbare economische prestatie. Naar het oordeel van de Rechtbank is de vrijstelling van artikel 11, aanhef en lid 1, onderdeel k, Wet OB 1968 (vrijstelling voor handelingen ter zake van verzekering) van toepassing. X heeft dus geen recht op aftrek van voorbelasting.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2e t/m 4e kwartaal 2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
11 april 2022
Rolnummer
20/1621; 21/2054; 21/2055; 21/2056; 21/2057; 21/2058; 21/2059; 21/2061; 21/2062; 21/2063; 21/2064; 21/2065; 21/2066; 21/2067; 21/2068; 21/6769
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:4837
NLF-nummer
NLF 2022/1403
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina