Direct naar content gaan

Samenvatting

Een belastingplichtige is in 2022 geïmmigreerd naar Nederland. Voor die tijd had de belastingplichtige zijn hoofdverblijf in een eigen woning in het buitenland. Voor de verwerving van die eigen woning is hij vóór 1 januari 2013 een schuld aangegaan. De buitenlandse woning staat vanaf immigratie leeg. De belastingplichtige maakt aannemelijk dat de woning vanaf dat moment bestemd is voor verkoop.

Vraag

Is de verhuisregeling van artikel 3.111, lid 2, Wet IB 2001 van toepassing op de buitenlandse woning, zodat de belastingplichtige recht heeft op renteaftrek?

Antwoord

Ja.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
KG:051:2024:10
NLF-nummer
NLF 2024/0979
Aflevering
23 april 2024
bwbr0011353&artikel=10bis.1,bwbr0011353&artikel=10bis.1,bwbr0011353&artikel=3.111,bwbr0011353&artikel=3.111

Naar de bovenkant van de pagina