Direct naar content gaan

Samenvatting

Autohandelaar X (belanghebbende) is vanaf 12 februari 2016 tot en met 18 oktober 2019 houder van een Land Rover, die behoort tot zijn bedrijfsvoorraad. Hij is daarmee de openbare weg opgegaan zonder de auto te voorzien van een handelaarskenteken. Dat kwam hem op twee naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting van € 421 en twee verzuimboetes van € 421 te staan.

Rechtbank Gelderland heeft de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes in stand gelaten.

Hof Arnhem-Leeuwarden laat de naheffingsaanslagen eveneens in stand.

X heeft ook gesteld dat hij na een controle maandenlang in de gaten is gehouden door de politie en dat dit in strijd is met zijn recht op privacy, zodat sprake is van een schending van artikel 8 EVRM.

Artikel 8 EVRM bepaalt dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van het recht van eenieder op respect voor zijn privéleven, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het Hof geeft X echter ook hierin geen gelijk. De enkele stelling dat door de controles zijn recht op privacy is geschonden, is onvoldoende voor de constatering dat van schending van artikel 8 EVRM sprake is.

Het hoger beroep is wel gegrond. De verzuimboetes worden verminderd (tot 50%) wegens de per 1 juli 2023 ingaande wijziging van paragraaf 34 BBBB en nog met 10% wegens undue delay.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018 t/m 2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
26 maart 2024
Rolnummer
21/783; 21/784
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:2162
NLF-nummer
NLF 2024/0876
Aflevering
9 april 2024
bwbr0006324&artikel=1,bwbr0006324&artikel=1,bwbr0006324&artikel=69,bwbr0006324&artikel=69,bwbv0001000&artikel=8,bwbv0001000&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina