Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(165)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(10)

X (belanghebbende) heeft verzet aangetekend tegen een uitspraak van Hof Den Haag, waarbij zijn hoger beroep inzake legesheffing niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding.

X heeft het hogerberoepschrift op 19 april 2021 om 10.26 uur ingediend via het digitaal loket van de Raad van State.

De termijn van het hoger beroep eindigde op 16 april 2021. Indien het hogerberoepschrift bij een onbevoegde bestuursrechter is ingediend, is in beginsel het tijdstip van indiening bij de onbevoegde rechter beslissend (artikel 6:15, lid 3, Awb). Aangezien het hogerberoepschrift op 19 april 2021 is ontvangen, is het niet tijdig ingediend.

X heeft verklaard dat hij het hogerberoepschrift op vrijdag 16 april 2021 heeft geprobeerd in te dienen via het digitale loket van de rechtspraak. Toen dat wegens onderhoud aan het datacentrum van de rechtspraak niet lukte, heeft hij het op maandag 19 april 2021 ingediend. Hof Den Haag acht deze verklaring geloofwaardig hoewel X desgevraagd geen verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij het hogerberoepschrift aanvankelijk heeft geprobeerd in te dienen via het digitale loket van de rechtspraak en hij het uiteindelijk heeft ingediend via het digitale loket van de Raad van State.

Uit de door X overgelegde pagina van rechtspraak.nl blijkt dat het digitale loket van de rechtspraak vanaf vrijdag 16 april 2021, 19.30 uur tot naar verwachting zondag 18 april 2021, 23.59 uur niet bereikbaar was wegens gepland onderhoud aan het datacentrum.

Aangezien het hogerberoepschrift is ingediend op de eerstvolgende dag nadat de verstoring is verholpen, oordeelt het Hof dat de daardoor veroorzaakte termijnoverschrijding verschoonbaar is (vgl. artikel 8:36f, lid 1, Awb in verbinding met artikel 8 Besluit elektronisch procederen). De omstandigheid dat het hogerberoepschrift (uiteindelijk) is ingediend via het digitale loket van de Raad van State maakt dit niet anders.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
24 november 2021
Rolnummer
21/00321
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2021:2496
NLF-nummer
NLF 2022/0053
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:15&lid=3,bwbr0005537&artikel=8:36f

X