Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de inhoudelijke bezwaren op vijf punten die tijdens de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Kamer aan de orde zijn gesteld en de zorgen van het kabinet hierover. Het gaat om zorgen op het punt van de 30%-regeling, op het punt van de afschaffing van de vrijstelling van dividendbelasting bij inkoop van ter beurze genoteerde aandelen, de verhoging van het tarief in box 2 van 31% naar 33%, de verhoging van het tarief in box 3 van 34% naar 36% en de verhoging van de bankenbelasting.

De staatssecretaris heeft daarom tijdens de behandeling van het Belastingplan 2024 aan de Eerste Kamer toegezegd dat het demissionaire kabinet zich maximaal zal inspannen om de Kamer bij de voorjaarsbesluitvorming alternatieve maatregelen te presenteren. Met deze brief voldoet hij aan voornoemde toezegging. Hierbij houdt het kabinet rekening met de begrotingsregels en de impact op het ondernemingsklimaat.

De staatssecretaris geeft aan dat hij graag met de Eerste Kamer in gesprek gaat over de alternatieven. Gegeven de demissionaire status van het kabinet laat het de uiteindelijke keuze aan het parlement. De fiscale maatregelen zoals hiervoor beschreven zijn immers op initiatief van de Kamer genomen. En zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben in meerderheid voor de geamendeerde wetsvoorstellen gestemd.

Met de alternatieven die in deze brief worden gepresenteerd zal, indien gewenst, het democratische proces doorlopen moeten worden. Daarna, als er een keuze gemaakt is, zal een en ander zijn beslag kunnen krijgen in het Belastingplan 2025.

In paragraaf 1 beschrijft de staatssecretaris de maatregelen waar het om gaat, de effecten ervan op het ondernemingsklimaat, en daarmee de argumenten om te zoeken naar alternatieven. In paragraaf 2 beschrijft hij de budgettaire en uitvoeringsaspecten van het terugdraaien van de genomen maatregelen. In paragraaf 3 geeft hij de Kamer mogelijke alternatieve pakketjes aan maatregelen waarmee de dekkingsopgave die ontstaat als van deze maatregelen wordt afgezien kan worden gevuld. Tot slot staat hij nog stil bij de lopende evaluatie van de 30%-regeling en de mogelijkheid dekking te zoeken binnen diezelfde regeling voor het terugdraaien van het amendement Omtzigt c.s. over het versoberen van de 30%-regeling om rente voor de studenten onder het leenstelsel te verlagen (Kamerstukken II 2023/24, 36 418, 63). Het kabinet is van mening dat er alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 april 2024
Rolnummer
2024-0000211643
NLF-nummer
NLF 2024/0853
Aflevering
9 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina