Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van een aangenomen motie (Kamerstukken I 2022/23, 36 202, N), waarin de regering wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel van) de aanbevelingen uit het Ex’tax Project (Werk moet lonen: de taxshift in actie) van november 2023. In de bijlage van deze brief worden de aanbevelingen op nationaal gebied uit de rapporten stuk voor stuk doorgelicht, waarbij wordt uiteengezet of en hoe deze aanbevelingen zijn onderzocht en geapprecieerd in recent verschenen ambtelijke rapporten.

De Ex’tax Project Foundation is een onafhankelijke denktank die streeft naar een update van onze belastingsystemen om mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverstoring, risico’s in de levering van hulpbronnen en werkloosheid.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
2024-0000237157
Auteur(s)
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2024/1188
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6408

Naar de bovenkant van de pagina