Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De SVB verhoogt het AOW-pensioen dat X (belanghebbende) ontvangt per 1 januari 2024. Het AOW-pensioen was verlaagd, omdat X schuldig nalatig was de AOW-premies over de jaren 2004, 2005 en 2006 te betalen. Door een wijziging van artikel 13 AOW wordt het pensioen van X niet langer verlaagd vanwege schuldige nalatigheid.

X vindt het onredelijk dat deze aanpassing pas ingaat op 1 januari 2024. Hij doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel omdat hij anders wordt behandeld dan personen die na 1 januari 2024 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en schuldig nalatig zijn geweest de AOW-premie te betalen.

Rechtbank Overijssel stelt vast dat de wetgever deze ingangsdatum heeft gekozen om redenen van uitvoerbaarheid, regeldruk en handhaafbaarheid door de SVB en de Belastingdienst. De bestuursrechter kan hier niet over oordelen, en er zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die strikte toepassing van de wet in strijd met algemene rechtsbeginselen of ongeschreven recht zouden maken. Het karakter van de AOW-opbouw blijft ongewijzigd, en de Belastingdienst blijft openstaande premievorderingen incasseren zoals andere premie- en belastingvorderingen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum instantie
15 mei 2024
Rolnummer
AK/24/1884
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2024:2525
NLF-nummer
NLF 2024/1285
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0002221&artikel=13,bwbr0002221&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina