Direct naar content gaan

Samenvatting

De Belastingdienst heeft een update gepubliceerd van kennisgroepstandpunt ‘30%-regeling, versobering, wisseling van inhoudingsplichtige’ (KG:041:2024:4, NLF 2024/0333).

Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de werknemer van inhoudingsplichtige wisselt, kan bij de nieuwe inhoudingsplichtige de 30%-regeling van toepassing zijn.

Vraag

Hoe moet het van toepassing zijnde percentage van artikel 31a, lid 8, Wet LB 1964 worden toegepast als een werknemer een nieuwe inhoudingsplichtige krijgt?

Antwoord

Als de werknemer van inhoudingsplichtige wisselt en artikel 10ed Uitv.besl. LB 1965 van toepassing is, dan blijft de bewijsregel gedurende de resterende looptijd van toepassing. Het gevolg is dat de nieuwe inhoudingsplichtige de eerdere looptijd aan de voorkant kort. Er kan niet opnieuw begonnen worden met een percentage van 30 voor 20 maanden.

Als de werknemer een nieuwe inhoudingsplichtige krijgt en hij wordt opnieuw een ingekomen werknemer, dan wordt de eventuele eerdere looptijd van de 30%-regeling gekort aan de achterkant en kan wel opnieuw begonnen worden met een percentage van 30 voor ten hoogste 20 maanden.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
24 april 2024
Rolnummer
KG:041:2024:4
NLF-nummer
NLF 2024/1045
Aflevering
30 april 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002489&artikel=10ed,bwbr0002489&artikel=10ed

Naar de bovenkant van de pagina