Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2024 op 26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen over een recht op inzage in het eigen dossier, met daarbij een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. De staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer begin dit jaar te informeren over de praktische aanpak ten aanzien van het voorstel om een recht op inzage van het eigen fiscale dossier met bezwaar- en beroepsmogelijkheid in de wet op te nemen. Met deze brief geeft hij uitvoering aan deze toezegging. Beoogd wordt om de wettelijke grondslag voor het recht op inzage in gegevens in werking te laten treden met ingang van 31 december 2025.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 februari 2024
Rolnummer
2024-0000156056
NLF-nummer
NLF 2024/0411
Aflevering
13 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina