Direct naar content gaan

Samenvatting

Een ouder (hierna: schenker) doet een schenking aan zijn drie kinderen (hierna: begiftigden). In de notariële schenkingsakte is onder meer bepaald dat de (eventueel) verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking voor rekening van de schenker komt. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘schenking vrij van recht’.

Vraag

Kan de verplichting van de schenker om de schenkbelasting voor zijn rekening te nemen bij de schenker in box 3 in aanmerking worden genomen?

Antwoord

Ja, de verplichting van de schenker vloeit voort uit de schenkingsovereenkomst en niet rechtstreeks uit de SW 1956. De uitzondering van artikel 5.3, lid 3, onderdeel c, Wet IB 2001 is hierop niet van toepassing.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
29 mei 2024
Rolnummer
KG:202:2024:19
NLF-nummer
NLF 2024/1316
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina