Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Deze zaak gaat over Belgische belastingaanslagen voor niet-inwoners. Het betreft een aanvullende belasting op grond van artikel 245 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92).

DK en JO waren Franse inwoners tijdens de belastbare periodes en aanslagjaren die in deze zaak aan de orde zijn. DK werkte als hoogleraar aan verschillende Belgische universiteiten en als onderzoeksdirecteur aan het Centre National de la Recherche Scientifique in Parijs. Zijn echtgenote, JO, werkte als werknemer in Frankrijk, maar oefent sinds 2000 geen beroepsactiviteiten meer uit.

De verwijzende rechter twijfelt of de nationale regel in strijd is met artikel 45 VWEU en heeft aan het HvJ de prejudiciële vraag voorgelegd of artikel 45 VWEU in de weg staat aan de nationale bepaling voor zover artikel 245 WIB 92 de belastingplichtige niet-inwoner onderwerpt aan een aanvullende staatsbelasting van 6-7% ten opzichte van de belasting die hij zou betalen indien hij inwoner van België was; een aanvullende belasting die is vastgesteld naar analogie van de lokale belasting die de Belgische agglomeraties en gemeenten heffen van inwoners van België die hun hoofdverblijfplaats in deze agglomeraties en gemeenten hebben.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1992-2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
28 maart 2024
Rolnummer
C-119/24
NLF-nummer
NLF 2024/0903
Aflevering
16 april 2024
bwbv0001506&artikel=45,bwbv0001506&artikel=45

Naar de bovenkant van de pagina