Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op cassatie van de Staatssecretaris leert de Hoge Raad dat tussen opzet en grove schuld een zodanig verschil bestaat dat de inspecteur vooraf moet meedelen welk van beide hij ten laste legt. Overigens is "opzet en subsidiair grove schuld" ook goed. Daarmee is echter niet alles gezegd. Een inspecteur had X medegedeeld dat hij met verhoging zou navorderen omdat X opzettelijk bij het in aftrek gebrachte bedrag wegens verhuiskosten geen rekening had gehouden met de door de werkgever verstrekte onbelaste verhuiskostenvergoeding. Na een reactie van X had de inspecteur het op grove schuld gehouden zonder dat echter aan X mede te delen. Dat leidt alleen dan tot nietigheid van de boete als X daarmede in zijn verdediging in bezwaar en beroep is geschaad.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1992
Instantie
HR
Datum instantie
22 september 1999
Rolnummer
34.834
ECLI
ECLI:NL:HR:1999:AA2870

Naar de bovenkant van de pagina