Direct naar content gaan

Samenvatting

Belastingplichtige is bestuurder van een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) en schenkt jaarlijks op basis van een schenkingsovereenkomst een vast bedrag aan deze anbi. De schenking eindigt bij het overlijden van de belastingplichtige. Verder zijn in de schenkingsovereenkomst als aanvullende beëindigingsgronden opgenomen dat de verplichting tot het doen van schenkingen eindigt als de anbi failliet gaat of als de anbi haar anbi-status verliest.

Vraag

Voldoet een schenking van een belastingplichtige aan een anbi, waarvan de belastingplichtige tevens bestuurder is, aan de voorwaarden voor een periodieke gift als bedoeld in artikel 6.34 Wet IB 2001, indien aanvullende beëindigingsgronden in de schenkingsovereenkomst zijn opgenomen waardoor de verplichting tot het doen van schenkingen eindigt als de anbi failliet gaat of als de anbi haar anbi-status verliest?

Antwoord

Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Om te kunnen spreken van een periodieke gift is onder meer een wezenlijke onzekerheid over de looptijd vanuit het oogpunt van de schenker vereist. De wezenlijke onzekerheid moet aanwezig zijn bij het aangaan van de schenkingsovereenkomst. De beëindigingsgronden die in de schenkingsovereenkomst zijn opgenomen, betekenen niet automatisch dat geen sprake is van een wezenlijke onzekerheid.  Wanneer bij het sluiten van de schenkingsovereenkomst vaststaat dat de bestuurder/schenker niet of nauwelijks invloed heeft (of gaat hebben) op de looptijd van de periodieke gift, wordt voldaan aan de wezenlijke onzekerheidseis. 

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
28 mei 2024
Rolnummer
KG:202:2024:17
NLF-nummer
NLF 2024/1313
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0011353&artikel=6.34,bwbr0011353&artikel=6.34

Naar de bovenkant van de pagina