Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2010, 8447 van 10 juni 2010) bevat het beleid over aftrekposten van de nalatenschap (artikel 20 SW 1956) met ingang van 2010. Dit besluit vervangt het besluit van 16 februari 2006, CPP2005/2787M voor de toepassing van de gewijzigde Successiewet per 2010. De tekst is redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de terminologie) die per 1 januari 2010 in de Successiewet zijn verwerkt. Deze redactionele aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging. Het besluit van 16 februari 2006, CPP2005/2787M vervalt per 1 januari 2010. Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juni 2010 en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2010 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
10 juni 2010
Rolnummer
DGB2010/877M
bwbr0002226&artikel=20

Naar de bovenkant van de pagina