Direct naar content gaan

Samenvatting

Ondernemer X levert drie soorten steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die CE-gecertificeerd zijn.

Medisch hulpmiddel 1 meet de arteriële druk door middel van infusievloeistof. Het hulpmiddel is een steriele kit voor eenmalig gebruik bestaande uit een infuus voor de pols en een transducer (omvormer).

Medisch hulpmiddel 2 meet eveneens de arteriële druk door middel van infusievloeistof. Daarnaast meet dit hulpmiddel de bloedstroom (hoe goed het bloed door het lichaam stroomt).

Medisch hulpmiddel 3 meet de arteriële druk, de bloedstroom en de zuurstoftoevoer en -consumptie van het hart. Dit hulpmiddel meet niet met behulp van infusievloeistoffen. Het hulpmiddel is een steriele kit voor eenmalig gebruik en wordt ingebracht via de halsslagader van de patiënt.

Vraag

Kwalificeren de hierboven genoemde drie steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik als een drukmeetset in de zin van de toelichting op tabel I, post a.6, Wet OB 1968 (besluit van de staatssecretaris van Financiën van 31 maart 2022, Stcrt. 2022, 9114)?

Antwoord

In de toelichting op tabel I, post a.6, Wet OB 1968 is met een drukmeetset bedoeld een steriele medische set voor eenmalig gebruik, waarmee enkel druk wordt gemeten met behulp van infusievloeistoffen.

Medisch hulpmiddel 1 kwalificeert als een drukmeetset als bedoeld in de de toelichting op tabel I, post a.6, Wet OB 1968 omdat deze set bestemd is voor het meten van arteriële druk met behulp van infusievloeistoffen. Voor de levering van dit hulpmiddel geldt het verlaagde tarief.

Medische hulpmiddelen 2 en 3 kwalificeren niet als een drukmeetset als bedoeld in de toelichting op tabel I, post a.6, Wet OB 1968, omdat deze hulpmiddelen ook andere functies hebben dan het meten van druk. Daarnaast meet hulpmiddel 3 niet met behulp van infusievloeistoffen. Voor de levering van hulpmiddelen 2 en 3 geldt daarom het algemene tarief.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
13 mei 2024
Rolnummer
KG:209:2024:1
NLF-nummer
NLF 2024/1211
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina