Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De minister van Buitenlandse zaken heeft de nadere schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het goedkeuringswetsvoorstel voor het belastingverdrag tussen Curaçao en Malta.

Het verdrag is ter uitdrukkelijke goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer en aan de Staten van Curaçao. Zowel de vaste commissie Financiën als de Staten van Curaçao brachten in mei 2023 verslag uit. In reactie daarop zijn de nota’s naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie Financiën en het verslag van de Staten van Curaçao op 22 december 2023 aan de Tweede Kamer en aan de Staten van Curaçao gezonden.

De vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft vervolgens op 13 maart 2024 een nader verslag uitgebracht. Er zijn met name aanvullende vragen gesteld over de conformiteit van het verdrag met BEPS, de handelsbetrekkingen tussen beide landen en de lange duur van het ratificatieproces.

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland ten behoeve van Curaçao en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer van dit goedkeuringswetsvoorstel vindt plaats op 5 juni 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
4 juni 2024
Rolnummer
36321-(R2181)
NLF-nummer
NLF 2024/1392
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina