Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

De Europese Commissie stelt een richtlijn voor om lidstaten te verplichten de digitale oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen (besloten of naamloze vennootschappen) mogelijk te maken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een internetconsultatie over dit richtlijnvoorstel geopend.

Lidstaten moeten de digitale oprichting door middel van informatievoorziening en ‘modeldocumenten’ faciliteren. Verder bepaalt de nieuwe richtlijn:

 • welke informatie in het handelsregister moet worden opgenomen;
 • welke informatie derden kunnen raadplegen en;
 • welke kosten hiervoor mogen worden gerekend.

 

In het voorstel staat dat lidstaten nv’s mogen uitzonderen. Oprichten en registreren van een nv is complex. 

Doel van het voorstel is om het eenvoudiger te maken kapitaalvennootschappen op te richten.

De einddatum van de consultatie is op 30 juni 2018.

Ondernemers moeten binnen de EU makkelijker en dus digitaler kunnen opereren. Daarom ligt er nu een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Op dit voorstel kan tot 30 juni 2018 via www.internetconsultatie.nl gereageerd worden. 

Volgens de toelichting op het voorstel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten onderling als het gaat om de beschikbaarheid van online-instrumenten voor de contacten tussen vennootschappen en de overheid op het gebied van vennootschapsrecht. Zonder ingrijpen van de EU komt hier niet (snel) verandering in en laten ondernemers kansen om zaken te doen binnen Europa misschien liggen. Dat is onwenselijk. Een bijkomend voordeel is kostenbesparing. Volgens de toelichting worden de besparingen, gerealiseerd op basis van het voorstel, geraamd op 42 tot 84 miljoen euro per jaar. 

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
EZ
Datum instantie
18 mei 2018
Rolnummer
2018/0113 (COD)
Auteur(s)
Angelique Martens
AKD N.V.
NLF-nummer
NLF 2018/1270
Aflevering
14 juni 2018
Judoreg
NFB1572

X