Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft vragen van de Eerste Kamer beantwoord over de toegezegde Uber-documenten en naar aanleiding van een technische briefing over de fiscale behandeling van Uber door de Belastingdienst.

In het gehouden onderzoek over de fiscale behandeling van Uber is in het kader van de beweringen van fiscale begunstiging van Uber en schending van de fiscale geheimhoudingsplicht breed naar het handelen van de Belastingdienst gekeken. De staatssecretaris benadrukt in zijn antwoorden dat bij het onderzoek niet alleen gekeken is naar interne vastleggingen van de Belastingdienst, maar ook naar bijvoorbeeld de correspondentie met Uber en gevalideerde verslagen van internationale overleggen.

Het onderzoek is gevalideerd door externe onafhankelijke deskundigen. Daarbij is op verzoek van deze onafhankelijke deskundigen door de onderzoeksgroep breder naar de fiscale behandeling van Uber gekeken en naar mogelijke afspraken. Hierbij is onderĀ meer gekeken of er rulings zijn afgesloten in de betreffende periode en zo ja, of dit correct is verlopen. Deze bredere context is ook in het onderzoeksrapport betrokken en beoordeeld.

De externe deskundigen hebben aangegeven geen vooringenomenheid van de Belastingdienst bij en tijdens het onderzoek te hebben ervaren. De conclusie van het onderzoeksrapport is dan ook dat er geen bevoordeling van Uber heeft plaatsgevonden. Eventuele afspraken in het kader van het reguliere vooroverleg tussen de Belastingdienst en Uber worden binnen wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie en volgens de geldende procedures tot stand gebracht. Ook het onderzoeksrapport en de externe validatie gaan hierop in en bevestigen dit beeld, aldus de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2023
Instantie
MvF
Datum instantie
13 maart 2023
Rolnummer
2023-0000044742
NLF-nummer
NLF 2023/0593
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina