Direct naar content gaan
}

Samenvatting

Werknemers die verzoeken om waardeoverdracht van hun pensioenaanspraken tussen twee in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde pensioenverzekeringsinstellingen zijn ingevolge die overdracht in de praktijk niet onderworpen aan loonheffingen, terwijl migrerende werknemers die verzoeken om een dergelijke overdracht tussen een Nederlandse pensioenverzekeringsinstelling en een in een andere lidstaat dan het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde pensioenverzekeringsinstelling wel aan loonheffingen worden onderworpen indien de afkoopmogelijkheden van pensioenaanspraken daar ruimer zijn dan in Nederland.

Het HvJ verklaart voor recht dat het Koninkrijk der Nederlanden hiermee niet de verplichtingen is nagekomen die krachtens artikel 45 VWEU en artikel 28 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 op hem rusten.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2012 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-360/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:875
Auteur(s)
mr. C. Douven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/2747
Aflevering
7 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6115
bwbr0002471&artikel=19b,bwbr0002471&artikel=19b,bwbv0001506&artikel=45,bwbv0001506&artikel=45

Naar de bovenkant van de pagina