Direct naar content gaan

Samenvatting

Rechtbank Gelderland behandelt in deze zaak het beroep van X (belanghebbende) tegen het niet tijdig beslissen op een herbeoordelingsverzoek in het kader van de kinderopvangtoeslag.

De zaak wordt meervoudig behandeld. Landelijk wordt er op het punt van de op te leggen beslistermijn verschillend geoordeeld. De Belastingdienst/Toeslagen verzoekt tegenwoordig vaak om langere beslistermijnen dan die door de Rechtbank gegeven werden.

De Rechtbank ziet reden om zelf een vaste termijn vast te stellen voor dergelijke zaken die niet onnodig lang is, maar ook niet onrealistisch kort. Artikel 8:55d, lid 3, Awb maakt dit mogelijk. Er kan reden zijn om in een bijzonder geval van deze lijn af te wijken. De Rechtbank doet dat in deze uitspraak.

In het onderhavige geval moet de Belastingdienst/Toeslagen binnen vijf weken na de dag van verzending van deze uitspraak een vooraankondiging over de uitkomst van het herbeoordelingsverzoek verzenden. Vervolgens moet zij binnen twee weken na ontvangst van een zienswijze op de vooraankondiging of binnen twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken om te reageren op de vooraankondiging, een besluit op het herbeoordelingsverzoek bekendmaken. Deze beslistermijn wordt niet verlengd met de periode waarin het herbeoordelingsverzoek vertraging oploopt door toedoen van de ouder.

Ter zake van de dwangsom ziet de Rechtbank geen aanleiding om af te wijken van het landelijke beleid. Zij legt een dwangsom op van € 100 per dag voor elke dag waarmee de beslistermijn nu nog wordt overschreden door de Belastingdienst/Toeslagen met een maximum van € 15.000.

De al verschuldigde dwangsom wordt vastgesteld op € 1.442 voor maximaal 42 dagen.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
7 september 2022
Rolnummer
22/3389
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:5210
Auteur(s)
mr. E. Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/1886
Aflevering
29 september 2022
Judoreg
NFB5243
bwbr0005537&artikel=8:55d,bwbr0005537&artikel=8:55d

Naar de bovenkant van de pagina